4. den

29. 3. 2010 0:56

4. den | Láska jako plodné společenství

Myšlenky a postřehy z celého setkání jsme naleznete v reportážích z jednotlivých dní: ze 2. dne ze 3. dne, z 5. dne, ze 6. - 7. dne setkání

 

Sexualita, Boží dar, osobní poklad, jazyk společenství

Attilio Danese a Giulia Paola Di Nicola

- atraktivitu má jen živé tělo × erotické a pornografické materiály

- stejně jako v dětství se musíme naučit kontrolovat své potřeby (hlad, vylučování, …), také se musíme naučit pracovat se sexualitou

- když se člověk podívá na druhého se zalíbením, už zhřešil ve svém srdci.

- Stejně jako se mění člověk, mění se i tělo – to, co předtím bylo součástí vztahu (tanec, sport, cestování) je potřeba nahradit novými společnými zájmy, ne nahrazením partnera

- opakující se myšlenka, oddělení sexuálního partnerství od partnerství z křesťanského hlediska: prostitutky pro potěchu, konkubíny pro spoluprožívání, manželka pro legitimní děti

- Bůh nás tak miluje, že v eucharistii dává své tělo

- očištění eros a vzájemného života

 

 

- v sexuálním životě poznáváme toho druhého, přibližujeme se mu, vede nás k respektování toho druhého, jeho jinakosti, homosexuální jedinci mají proto se sexuálním životem často problémy, nemohou čerp

 

 

at z odlišnosti toho druhého, a proto hledají nové a nové podněty.

 

Chap Chap se připravuje na přenášku

 

Panelová diskuze | Kulturní změny ve vnímání sexuality a konsekvence sexuální revoluce; Ideologie genderu

 

 

Kulturní změny ve vnímání sexuality a konsekvence sexuální revoluce

- sexuální revoluce souvisí se sociální a morální (a tak i právní) revolucí, je důsledkem i původcem

 

 

- v souvislosti s ní dochází k totálnímu obrácení sexuální etiky - začíná již ve 20. letech 20. století – analýzy výsledků výzkumu S. Freuda se začaly veřejně prezentovat v médiích.

 

 

informace, že sexuální revoluce začala již ve 20. letech 20. století se shledala s velkým překvapením publika

1. Sexuální akt začal být oddělován od plození, spíše jako tělesná záležitost. Mluvilo se o homosexualitě, maximálním prožitku ze sexu, je oproštěn o zodpovědnost

2. Vytratila se slušnost z mluvy o sexu, začalo se o něm mluvit vulgárně, téma se začalo zneužívat jako politická otázka, konzumismus v sexu, sex se stává sociální politikou

3. Sexuální revoluce 50. a 60. ket byla i politickou záležitostí, od mezilidských vztahů, sexualita se stala veřejným majetkem

4. „oprošťování“ od židokřesťanské tradice, otroctví

5. studium sexuálního chování, pak studie o ženské sexualitě, na univerzitě v Indianěse začalo psát hodně prací o sexu, v padesátých letech „post coitum“ antikoncepce, v r. 1975 – legalizace potratů ve Francii, v osmdesátých letech oplodnění in vitro, také stírání rozdílů mezi manželskými a nemanželskými dětmi, 1999 – právo začiní uznávat mimomanželské vztahy

6. V padesátých letech se v umění ztratily zábrany, přestaly se používat (etické) filtry slušnosti, v šedesátých letech byla ve společnosti již oddělena od sexuálního styku rozmnožovací funkce, konsekvence – hedonismus, nebo jen technologie početí, přestává se přenášet krásy života. Populace vnímá sexualitu jen smyslově a pocitově.

7. Těhotenství je negativem, rizikem souvisejícím se sexem, ztrácí se kontext lásky (k partnerovi či k případnému dítěti, obsah učebnic se tomuto trendu přizpůsobují, devianti jsou prezentování jako nová morálka, nové hodnoty a inspirace.

8. Zájmy a práva dítěte na narození (a tím i život) se omezují, také na život v dobrém prostředí (liberalizace => depenalizce => legalizace, tj. legislativa povoluje potrat i rozvod).

 

 

9. Homosexualita přestává být vnímána jako porucha či nemoc.

10. Lidská sexuologie začíná být brána jako pouhá fyziologická činnost, oproštění od psychologických a morálních aspektů – takto se to učí mládež ve školách. Učí se nová morálka, relativistický typ morálky, falešná tolerance…

11. Studie těchto reforem – snaha o vytváření nové morálky, politický tlak na vytvoření nových etických kritérií, týkajících se reprodukce (v r. 1975 – potrat byl vnímán i právem brán jako zločin, po společenské diskuzi se začíná tolerovat, dnes mají ženy právo rozhodnout o „svém těle“.

 

 

12. V devadesátých letech se velmi rozšířil AIDS (a jiné pohlavní choroby), nejprve zejména u homosexuálů a drogově závislých, lékaři doporučována sexuální zdrženlivost, nepromiskuitu, teď se doporučuje antikoncepce. V několika afrických zemích se propagovala zdrženlivost a věrnost a dostavily se pozitivní výsledky (např. Uganda, Zimbabwe) v zemích, kde bylo propagováno používání antikoncepce, došlo ještě ke zvýšení počtu nakažených.

 

 

Gender ideologie

Přednáška byla částečně zaměřena na historii a vývoj generové ideologie a feministického hnutí. Genderová ideologie byla označena za jednu z nejzávažnějších a nejškodlivějších revolucí v historii. Tato ideologie totiž od 70. let rozlišuje tři typy pohlaví – muž, žena, neutrum. Odděluje se biologické pohlaví od sociální role pohlaví (sociální konstrukt pohlaví). Pohlaví (ve smyslu sex) je dáno přírodou, gender pohlaví (ve smyslu gender) je dáno společností. Někteří autoři dokonce mluví o pěti až šesti pohlavích (heterosexuální muži, heterosexuální ženy, homosexuální muži, homosexuální ženy, bisexuální muži, bisexuální ženy). Lidé (a jejich společenská role) již nejsou rozdělováni podle pohlaví. Křesťanství má stejnou úctu k oběma pohlavím, generová ideologie (a politický feminismus) v podstatě pravou úctu (k pohlaví) neznají, volí osvobození a nezávislost od pohlaví (sex).

 

 

Svědectví

Z dnešních tří svědectví se nám jako nejsilnější (a také nejlépe prezentované) jevil příběh Fabiena z Rakouska. Vyprávěl o svém životě a sexuální čistotě, jak ho k ní vychovávali rodiče, jaký viděl příklad v rodině, a postupně se propracovával od pouhé poslušnosti k pochopení důležitosti čistoty. Mluvil i o těžkostech, se kterými musel bojovat, o tom, jak byl zpočátku spolužáky brán s posměchem a nepochopením, ale jak se situace díky jeho chování a jistotě, se kterou odmítal pokušení, postupně začala obracet. Jako důležité nám přišlo, že o této otázce uměl mluvit a jak o ní uměl mluvit. Zamýšleli jsme se, jaké svědectví dávají mladí křesťané u nás.

 

S velkým překvapením jsme zjistili, že v Mondo Migliore se zvoní na česká zvon :-)

Zápisky z večera

Po opět výborné večeři jsme byli pozvání ke shlédnutí krátkého filmu Síla kříže (The Power of Cross). V r. 1984 věnoval Jan Pavel II. mládeži prostý dřevěný kříž, který od té doby putuje po celém světě. Film je složen z krátkých svědectví mladých lidí, kteří se na této pouti podíleli a sami nesli nějaký svůj kříž. Prožitek ztišení, průvodní slova k filmu a nakonec samotný film bylo to, po čem jsme opravdu toužili po dnech plných soustředění se na přednášky, otázky ve skupinkách či čtení různých materiálů. Během nich, ale i během svědectví jsme si uvědomovali Boží lásku k nám. Jsem přesvědčena, že nemluvím jen sama za sebe, když řeknu, že každý z nás toužil po ztišení, po nejsilnějším vnímání Krista ve svém srdci, po uvědomění si, co pro něj Kristus na kříži učinil, co pro něj znamená Kristova láska, kam ho vede, pochopení smyslu kříže. Ježíšova láska a touha po každém z nás, kterou dokázal svou smrtí na kříži, slyšela naši vnitřní touhu po setkání s Ním. Kříž doputoval po setkání Svatého otce s mládeží ze Svatopetrského náměstí až k nám do Rocca di Papa, následovali jsme ho v tichosti v průvodu do kostela. Každý prožíval své „Tebe miluji“, „Tebe jsem si vyvolil“, „Buď mým svědkem“. Možnost svátosti smíření a překrásná adorace nás tolik naplnily a vedly (alespoň mě) k ještě pevnějšímu rozhodnutí dát zcela svůj život Kristu, vložit do Něj svou důvěru, učit se a šířit Jeho lásku.

Zobrazeno 1596×

Komentáře

vajmi

Zdravím z Plzně :)<br />
Děkuji za zajímavé články a výpisky z přednášek. Zvláště o tématu sexuality jako božím daru se bohužel moc nemluví. :( No a toho Fabiena obdivuji, jestli dokáže o tématu sexuální čistoty hovořit mezi svými nevěřícími kamarády... to já nějak nezvládám.:( Doufám, že si to tam užíváte. Myslím na Vás v motlitbách. D.

MTCH

Děkujeme, užívali jsme si to. Podnětu k přemýšlení bylo skutečně hodně. Časem bychom měli dostat přepisy přednášek a další materiály, tak se pak podělíme. :-)

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona Nuvio