5. den

12. 4. 2010 15:24
Rubrika: Nezařazené | Štítky: vkhbrno , vysokoškoláci

 

5. den

Myšlenky a postřehy z celého setkání jsme naleznete v reportážích z jednotlivých dní: zápisky ze 2. dne, ze 3. dne,ze 4. dne a ze 6. - 7. dne setkání

Přednášku z posledního dne v Rocca di Papa pro Vás brzy budeme mít. Čekáme až k nám doputuje z Bostonu. Její energický výklad amerického páru na téma manželství probudil i ty, kteří zázračným způsobem doputovali z postelí až do přednáškové síně, a kde chtěli ve své činnosti pokračovat.

Celý den proběhl podobně jako dny ostatní. Ve skupinkách jsme hlavně projednávali, zdali je v dnešní době opravdu možné uzavřít sňatek na celý život a prožít život plný lásky. Sňatek, ve kterém se učíme žít jeden pro druhého, zapomínat na sebe, a kde vzájemně naše láska roste. Vzájemně jsme si také sdělovali, jak to vypadá v našich zemích s přípravami na manželství… A poslední „skupinková otázka „ zněla: co každý z nás z tohoto setkání bude předávat ostatním ve své zemi. Odpovědi byly hodně podobné ve všech skupinkách, takže po shrnutí: Po osobních zážitcích, vykreslení celé atmosféry setkání, krásných zážitků a hlubokých duchovních prožitků ze setkání se Svatým Otcem na Svatopetrském náměstí, ale i prohlídky baziliky, určitě hlavně pozitivní pohledy na manželství v dnešní době, že jsme silní a opravdová Boží láska  je mezi námi nošena a předávána dál, že dnešní mladí lidé umějí a chtějí zcela důvěřovat Kristu, naslouchat jeho radám a čerpat z jeho štědré náruče. Čerpat opravdovou krásu lásky, krásu daru lidské sexuality a daru povolání k manželství či zasvěcenému životu. A že mají kde čerpat, kde se inspirovat. Že jsou ochotni za pravdu lásky bojovat, učit se v ní růst, vzdělávat se, utvářet své dosavadní názory a předávat krásu lásku těm, kteří ještě neměli tu možnost se s ní setkat. A to vše pro lásku Boží k nám, z lásky ke Kristu.

Zakončení Fóra-závěrečné slovo (Cardinal Rylko)

Kardinál Rylko je úžasný člověk, moc na nás zapůsobil, zde předáváme jeho slova a podporu. Slova, která nemíří jen k nám zúčastněným, nýbrž ke všem mladým lidem.

Děkujme Bohu! Děkujme Bohu, že se toto setkání uskutečnilo, že jsme tu mohli společně strávit moc pěkných a bohatých 5 dní. Je krásné vidět, jak je církev mladá, jak naslouchá Bohu, který uvnitř ní pracuje. Uskutečnil skrze Vás velký projekt. Projekt pravého života v lásce. Zcela zdarma jste dostali toto velké poznání Boží lásky k vám, k vám samotným, lásky v daru sexuality a lásky v povolání k manželství. Vy všichni máte teď v sobě vzkaz plnosti života, vzkaz Boží lásky, vzkaz pro celý život. Toto velké bohatství je třeba předávat dále.

Není a nebude snadné přinášet toto poselství, proto si uvědomte, že:

1.Jste opravdu nesmírně milováni Naším Pánem. Každý z vás může osobně zakoušet Boží lásku, sílu, kterou dostáváme na našich cestách. Není na světě důležitější poznání.

2.Dal nám velký dar: dar krásy opravdové lásky. Vždy mějte na mysli tento dar, postavte na něm své životy, svědčte o něm. Lehké to není. Pracujte na sobě neustále, pro lásku riskujte celý život. Neváhejte ztratit vše, jen aby jste ji vždy viděli.

3.Dar krásy manželství, manželství ze kterého učinil svátost, ve kterém nás zve k účasti na stvoření. Ve kterém jsme povoláni být obrazem božím a přinášet plody lásky.

4.Dar krásy lásky ve službě v církvi

5.Dar krásy lásky v zasvěceném životě

6.Dar krásy být křesťanem. Dnešní obraz křesťanského života je absolutně obrácený. Je považován za samé zákazy, odříkání si sexuality…jde ale o pravý opak. V odkrývání pravé krásy lásky a sexuality nacházíme hloubky našich tužeb.

7.Vy všichni mladí, co slyšíte toto povolání pravé lásky jste velké odhalení pro tento svět. Média mají asi největší podíl na totální deformaci a převrácení pravé krásy lásky. Láska dnešního světa je láskou patologickou. Vy máte v sobě tu velkou hodnotu, vy jako generace odlišná, která odkryla pravý život v Ježíši Kristu.

8.Jsem přesvědčen, že vy jste ta kreativní minorita s nesmírnou hodnotou pro budoucnost církve. Jste lidé nesoucí naději, naději, kterou my všichni opravdu potřebujeme.

9.Jste svědci, že život, život plný opravdové lásky není utopie. Vy jste byli Kristem vybráni a opravdová láska bude nošena  každým z vás.

10.Nikdy neztrácejte naději, pořád začínejte znovu a znovu, s novým elánem a nezoufejte, když děláte chyby. Nejste sami. Poučeni z nich budete zdokonalovat svá jednání. Nemějte strach z dokonalosti.

11.Nikdy nezapomínejte na důležitost modlitby.

 

Tak, teď svědčit, jak začít a odkud?

1.Mějte naprostou důvěru v Krista. Kristus dává vše, nic si nenechává, věřte mu každou chvíli.

2.Neopomíjejte růst vaší osobní víry, podporujte se navzájem. Nebojte se být svatí.

3.Učte  se svobodně rozhodovat, být svobodní, nejednat spontánně  a pod emocemi.

4.Obracejte se každý den, očišťujte se, každý den se rozhodujte dát svůj život Kristu. Kristus nám dává sílu, sílu nového začátku, pokaždé když ji potřebujeme.

5.Nebuďte osamělí, ve slabosti nic nezmůžete.

6.Zapojujte se ve vašich společenstvích, předávejte si navzájem to, co jste dostali. Tak najdete sílu.

Skrze tato slova pravdy. Pravdy o lásce a radostném životě ve vás Kristus něco změnil. Uchovávejte ta slova v sobě a sdílejte je s ostatními. Pro své věřící přátele pro posílení ve víře a lásce a pro ty nevěřící, nebojte se jim svědčit o pravé Boží lásce. Opět jste dostali milost pokročit v poznání lásky, kterou nám Bůh dal, ke které jsme všichni povoláni. Lásky, která stále není dostatečně milována. Zamilovávejte si ji stále více, mějte odvahu ji žít a mluvit o ní. Důvěřujte Bohu, On vás učiní silnými, dá vám vše, co bude třeba. Počítá s vámi, s každým z vás!

Společný rozlučkový večer

Po poslední večeři, která byla zase jako vždy výborná, jsme vystoupali o patro výš, do naší přednáškové síně. Mikrofony se stoly pro přednášející se odsunuly a vzniklo tak akorát  velké pódium pro naše výkony. Někteří z nás totiž vynikali úchvatnými talenty.:-) Ať už v tanci, zpěvu, herectví či bojových uměních. A tak neváhali a zapsali se na list účinkujících našeho večera. Nemyslete si, také jsme chtěli předvést naše pěvecké umění a nabídnout k poslechu krásu moravských písní . Dokonce jsme „ Vínečko bíle“ naučili i kamarády ze Slovenska. A už už jsme se chystali napsat se na seznam a vystoupit společně, ale nad naším uměleckým číslem se objevila nemilosrdná tlustá čára. Talentovaní jsme byli všichni, ale jeden večer by na naše všechna vystoupení nestačil, Tak nakonec vystoupili jen ti nejlepší z nejlepších a večerní program stál opravdu za to. Z programu: tango Argentina, které nakonec bylo zatančeno jako parodie na tango Argentina, ale o to naše ruce více tleskaly. Následovalo pásmo afrických tanců v kostýmech. Africké rytmy byly tak živé, že nenechali snad ani jedinou osůbku nerozvlněnou. Ale standing ovation měl jen náš kamarád Pascal z Cameroonu, který před námi celé setkání tajil, že jeho učitelem tance byl samotný Michael Jakson. Mohli jsme se přiučit i základům kung –fu, indickému kroucení a shlédnout  pravou egyptskou svatbu. Obdivovat, jak Henry z Tchaiwanu ovládá umění „ Diabolo“, no a to bolo skoro vše. Na závěr jsme se ještě zaposlouchali do peruánských melodií. Krásnější ukolébavku pro poslední noc,  jsme jen těžko mohli mít. Celý večer se moc vydařil, předávali se ještě dary, pak už ale následovalo popřání dobré noci a rychle do hajan, neb na některé z nás ještě čekalo balení a na všechny ale hlavně brzké ranní vstávání.

Terka+ a Martin+

 

Zobrazeno 1194×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona Nuvio